Spark

Spark LS 1.2
Chevrolet Spark 2011 có nhiều đường nét mềm mại hơn dù về cơ bản ngoại thất xe không thay đổi nhi..
$16,500.00
Trước thuế: $16,500.00
Spark LT
Spark là chiếc xe hạng nhỏ đầu tiên được GM giới thiệu vào Việt Nam nhằm thỏa mãn nhu cầu của khá..
$16,000.00
Trước thuế: $16,000.00
Spark LTZ
Spark là chiếc xe hạng nhỏ đầu tiên được GM giới thiệu vào Việt Nam nhằm thỏa mãn nhu cầu của khá..
$17,000.00
Trước thuế: $17,000.00
View Mobile / Standard