an toan nissan sunny

ABS Hệ Thống Chống Bó Cứng Phanh

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) giúp tối ưu hóa

hiệu quả phanh bằng cách tự động ngăn không cho bánh xe bị bó cứng cho phép lái xe có thể duy trì khả năng kiểm soát

hướng ngay cả trong các tình huống phanh gấp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bài viết liên quan
  • An toàn Captiva(2013-04-23 09:11:24)
  • an toan nissan sunny(2013-07-10 22:35:29)
  • An toàn Vivant(2013-04-23 09:43:11)
  • View Mobile / Standard