vận hành nissan sunny

*Dựa trên dữ liệu kiểm tra trên đường thử hỗn hợp (nội đô và cao tốc) theo tiêu chuẩn Úc ADR 81/02.

     Bài viết liên quan
  • Vận hành Spark LT(2013-04-15 15:48:21)
  • Vận hành Captiva(2013-04-23 09:06:14)
  • vận hành nissan sunny(2013-07-10 22:26:13)
  • Vận hành xe GentraS(2013-05-13 15:24:38)
  • View Mobile / Standard