An toàn Vivant

Hãy lưu ý bảo vệ an toàn trước khi sự cố xảy ra
 
 
  Túi khí cho người lái
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tấm bảo vệ gối
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Khoá cửa
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đạt tiêu chuẩn đâm trực diện 40%
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hệ thống chống bó cứng phanh ABS


    Bài viết liên quan
  • An toàn Captiva(2013-04-23 09:11:24)
  • an toan nissan sunny(2013-07-10 22:35:29)
  • An toàn Vivant(2013-04-23 09:43:11)
  • View Mobile / Standard